Hvordan kan alle de brukte batteriene våre gå fra å være en brannfare for avfallsbransjen, til å bli en viktig ressurs for sirkulær økonomi?

Tirsdag 15. august kl. 10:15 - 11:15 , på Arendalsuka 2023, inviterer vi sammen med Sintef og Samfunnsbedriftene til samtale og debatt om temaet.

Sted: Kirkekjelleren, Arendal

Om arrangementet

Antallet branner i avfallsanlegg øker i en takt som kan true gjenvinning av materialressursene slik vi ønsker. Nesten 80 prosent av brannen på gjenvinningsanlegg med kjent årsak skyldes brukte batterier.  Mengden batterier i avfallet og brannrisikoen disse utgjør er i endring, og brannrisikoen i anleggene øker. 

Bransjen jobber på spreng for å gjøre anleggene sikrere,  men vi kommer ikke i mål før antallet batterier på avveie er redusert. Returselskapene oppnådde en innsamlingsgrad av løse batterier i 2021 på 65 prosent. Miljødirektoratet anbefaler å endre avfallsforskriften om krav til innsamlingsgrad av bærbare, løse batterier fra 30 prosent til 65 prosent (Miljødirektoratet, 2023), noe som i praksis ikke vil medføre noen endring av innsamlingsgrad. I tillegg gjelder innsamlingsplikten kun for løse batterier, og ikke for batterier som er innlemmet i produkter, noe som det samtidig blir mer av.

Hvilke teknologiske og organisatoriske endringer ser vi for oss som kan gjøre at brukte batterier går fra å være en brannfare for avfallsbransjen til en viktig ressurs for sirkulær økonomi?   Vi får høre om erfaringene fra fjorårets storbrann i IVAR IKS sitt anlegg på Forus.  Forsikringsbransjen deler sine synspunkter,  og vi snakker om hvordan gjenvinning av en større andel av batteriene kan bidra til bedre miljø. 

Det blir diskusjon om fremtidens løsninger for batteriinnsamling.

Medvirkende

  • Ingrid Nordbø, Administrerende direktør, IVAR
  • Pål Brennhovd, Seniorrådgiver, SINTEF
  • Thomas Nilsen, KLP Skadeforsikring
  • Fride Vullum-Bruer, Sintef Energi
  • Linda Merkesdal, Stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet