Representantskapet er IVARs øverste eierorgan og har omtrent tilsvarende funksjon som generalforsamlingen har i et aksjeselskap. Representantskapet treffer blant annet beslutninger om IVARs budsjett og investeringer, innenfor de rammene som eierne har fastsatt. 

IVARs representantskap består av en representant fra hver av våre 12 eierkommuner, og alle kommunene møter med enten ordfører eller varaordfører.
  

Ny leder av representantskapet: Sissel Knutsen Hegdal

Sissel Knutsen Hegdal (ordfører i Stavanger) er valgt til leder av representantskapet for perioden 2024 - 2028.  Andreas Voldsund (ordfører i Time) er valgt som nestleder.

Sissel Knutsen Hegdal representerer Høyre. Hun er utdannet jurist fra Universitetet i Tromsø. Etter jus-studier i Tromsø Knutsen flyttet Knutsen Hegdal til Stavanger, der hun begynte å jobbe som jurist og engasjerte seg i politikken. Hun har vært i politikken i mer enn 20 år, med en rekke ulike verv.  (Foto: Carina Johansen/Stavanger kommune)

Sissel Knutsen Hegdal representerer Høyre. Hun er utdannet jurist fra Universitetet i Tromsø. Etter jus-studier i Tromsø Knutsen flyttet Knutsen Hegdal til Stavanger, der hun begynte å jobbe som jurist og engasjerte seg i politikken. Hun har vært i politikken i mer enn 20 år, med en rekke ulike verv.  (Foto: Carina Johansen/Stavanger kommune)

-IVAR IKS er regionens viktige samfunnsaktør innen vannforsyning, avløpsrensing og gjenvinningstjenester. Dette er svært krevende fagområder som hele tiden krever nye løsninger for at kommunene skal innfri krav til grunnleggende infrastruktur. Men IVAR har også vist stor evne til å være innovative og skape nye tjenester som gjør det enklere for innbyggerne å bidra til et mer bærekraftig samfunn, sier Sissel Knutsen Hegdal.

- Jeg ser fram til å bli bedre kjent med IVAR og følge selskapet tett de neste årene, fortsetter hun. 

REPRESENTANTSKAPET I IVAR IKS 2024-2028

Oversikt over faste medlemmer.

Eierkommune Representantskapsmedlem

 

Stavanger Sissel Knudsen Hegdal Ordfører
Sandnes Kristoffer Birkedal Varaordfører
Sola Jess Milter Varaordfører
Klepp Kjetil Maudal Ordfører
Andreas Bjorland Ordfører
Time Andreas Vollsund Ordfører

Strand

Irene Heng Lauvsnes

Ordfører

Gjesdal Frank Oftedal Varaordfører
Randaberg Jarle Bø Ordfører
Suldal Mads Drange Ordfører
Hjelmeland Gaute Hauge Varaordfører
Kvitsøy Kjell Andre Nordbø Ordfører

 

Medlemmene har stemmevekt i henhold til eierbrøken til den aktuelle kommunen (se eierfordelingen nederst i denne saken).   
 

Ny styreleder valgt: Kenny Rettore

Representantskapet i IVAR har også valgt nytt styre for IVAR IKS. Det nye styret tiltrer ikke før i april/mai 2024. Sandnesordfører Kenny Rettore er valgt som styreleder for perioden 2024 - 2028. 

STYRET I IVAR IKS 2024-2028

Oversikt over faste medlemmer

Kenny Rettore Styreleder Sandnes
Ingebjørg Folgerø Nestleder Stavanger
Leif Arne Moi Nilsen Styremedlem Stavanger
Marianne Solheim Sande Styremedlem Kvitsøy, Randaberg, Sola, Strand, Hjelmeland og Suldal
Frode Fjeldsbø Styremedlem

Klepp, Hå, Time og Gjesdal

 

Påtroppende styreleder i IVAR IKS, Kenny Rettore, representerer Høyre. Han er utdannet Master of Business Administration (MBA) og har og har hatt flere andre styreverv i selskaper med kommunale eierinteresser. (Foto: Sandnes kommune)

Påtroppende styreleder i IVAR IKS, Kenny Rettore, representerer Høyre. Han er utdannet Master of Business Administration (MBA) og har og har hatt flere andre styreverv i selskaper med kommunale eierinteresser. (Foto: Sandnes kommune)

Den påtroppende IVAR-styrelederen sier han er glad for tilliten han blir vist.

- Jeg går inn i denne rollen med stor ydmykhet og ser fram til å jobbe med spennende og viktige arbeidsoppgaver sammen med et framoverlent styre, ikke minst sammen med administrerende direktør Ingrid Nordbø og hennes dyktige og kompetente medarbeidere, sier Kenny Rettore.

-IVAR forvalter et stort og viktig samfunnsoppdrag på vegne av sine 12 eierkommuner. Vi i styret gleder oss til å få muligheten til å bidra til videreutviklingen av selskapet til det beste for de rundt 360.000 innbyggerne som får tjenester av IVAR, sier den påtroppende styrelederen.

 

Eierfordeling i IVAR IKS

Stavanger kommune 40,900 % 

Sandnes kommune 22,674 % 

Sola kommune   7,739 % 

Klepp kommune   5,583 % 

Hå kommune   5,413 % 

Time kommune   5,392 % 

Strand kommune   3,693 % 

Gjesdal kommune   3,421 % 

Randaberg kommune   3,198 % 

Hjelmeland kommune   0,756 % 

Kvitsøy kommune   0,147 % 

Suldal kommune   1,084 %