IVAR ønsker å utnytte kompetanse og kapasitet i våre anlegg for å motta matavfall fra regioner som selv ikke har anlegg for å behandle matavfall. IVAR vil derfor fra 1. april motta matavfall fra Bergensområdet gjennom selskapet BIR - Bergensområdets interkommunale renovasjonsselskap. 

IVARs biogassanlegg på Grødaland produserer i dag biogass fra matavfallet til ca. 350.000 innbyggere i regionen. Sammen med matavfallet fra Bergensområdet vil matavfallet komme fra sammenlagt 700.000 innbyggere, en dobling sammenlignet med i dag.

- Jeg er veldig glad for at vi i IVAR vant kontrakten med både transport og behandling av matavfall fra Bergensområdet sine husholdningskunder. Avtalen er viktig for vår sirkulære satsing, og vi utnytter vår erfaring med behandling av matavfall i anlegget vårt på Grødaland. Dette vil gi en god, stabil biogassproduksjon på Jæren, forteller Ingrid Nordbø, adm.dir i IVAR IKS.

IVAR selger biogassen som produseres til Lyse. Biogassen går direkte fra IVAR sitt anlegg inn på Lyse sitt gassnett, og brukes til blant annet drivstoff og oppvarming.

Bredt lokalt samarbeid

Også Renovasjonen, som eies av kommunene Stavanger og Sandnes, har bidratt som underleverandør til anbudet sendt til BIR. De derfor stå for transportering av matavfallet. Matavfallet fra Bergensområdet vil også fraktes i første etappe fra Bergen til vår region med Fjordline.

- For oss er det ekstra kjekt at vårt lokale selskap innen transport av husholdningsavfall, Renovasjonen IKS, også er en del av et så stort og viktig anbud. Med Fjordline også på laget får vi ytterligere grønne tiltak, gjennom deres satsing på ferjer med flytende naturgass, sier Ingrid Nordbø.

Fjordline oppgir 20-25 prosent reduksjon av CO2, samt reduserte utslipp av partikler og mindre støy.

Også konsernsjefen i BIR er godt fornøyd med den nye, inngåtte avtalen.

- BIR ønsker et nært samarbeid med våre geografiske naboer for bruk av råvarer på Vestlandet og vi ser frem til å få på plass et godt samarbeid med IVAR i Stavanger og deres biogassanlegg på Grødaland, sier konsernsjef i BIR, Borghild Lekve, om den nye avtalen.

Om Grødaland 

På IVARs anlegg blir avfallsressurser fra slam og matavfall benyttet til produksjon av biogass og gjødsel på Grødaland. IVAR jobber for størst mulig gjenvinning og gjenbruk av energi og ressurser, og produserer ca 40 GWt til forbruk på nett. Mottak av matavfallet fra BIR sine eierkommuner har potensiale til å øke denne produksjonen med 8Gwt.

Miljø, kvalitet og pris er vektlagt i tildelingen. BIR vil i de neste årene anslagsvis samle inn rundt 7 000 tonn matavfall årlig, og jobber selv for å etablere et biogassanlegg på Voss.