IVAR åpner derfor et stort ombrukssenter tidlig i 2024.   

-Målet er å redde alle brukbare ting som kommer inn på våre gjenvinningsstasjoner. Og det er mye! forteller Tord Tjelflaat, fungerende avdelingsleder for gjenvinning i IVAR IKS.   

Hele regionens ombrukssenter

IVAR IKS sin visjon er «Et samfunn der ingenting går til spille». Tidlig neste år skal IVAR IKS fylle hele 3500 kvadratmeter med bruktbutikk, reparasjonstjenester, kafé og kjekke og lærerike opplevelser. Stedet for regionens nye ombrukssenter blir Porsmyrveien på Lura i Sandnes, rett ved Kvadrat og bussveien på Forussletta.  

Sirkulær økonomi, bærekraft og inkluderende arbeidsliv

I det nye ombrukssenteret skal det omsettes alle typer varer som møbler, pyntegjenstander og sportsutstyr, til maling, bygningsartikler, hvitevarer og verktøy. Senteret blir drevet av IVAR-ansatte, i tillegg til personer på viktig arbeidslivstrening.   Det nye ombrukssenteret skal også fungere som et senter for sirkulær økonomi, bærekraft og inkluderende arbeidsliv.   

- Vi ser for oss å kunne gjennomføre for eksempel ombruks-samlinger, der folk møtes for tips og triks for en mer bærekraftig framtid, sier driftssjef Anita Austigard i IVAR IKS.   

Fullstappet på Bruktbuå

Siden 2008 har Bruktbuå ved IVARS gjenvinningsstasjon på andre siden av Forus tatt imot og videreomsatt enorme mengder gjenbruksvarer som egentlig skulle kastes i avfallet.  
 
Mengdene med brukbare gjenstander som kastes på Forus er så store at Bruktbuå har blitt for liten. Bare i løpet av første halvår i 2023 ble det omsatt hele 314,77 tonn gjenbruks- og ombruksartikler på Bruktbuå. Det er 9,6 flere tonn enn i samme periode i 2022.   

- Mengden mulige ombruksvarer som kastes på Forus er nå så stor at Bruktbuå dessverre må takke nei til å ta mot varer, særlig gjenstander som tar mye plass. Derfor skal vi få på plass det nye ombrukssenteret slik at enda flere bra gjenstander kan gå til ombruk. Undersøkelser viser at vi kan øke graden av ombruk med hele 700 prosent hvis vi hadde klart å hente ut alle brukbare gjenstander som blir kastet i regionen vår, sier Tord Tjelflaat og Anita Austigard i IVAR IKS.