Gjenvinnerdagen er et nasjonalt arrangement i regi av Avfall Norge. Vi vil vise hvordan bransjen jobber, og hvordan vi sammen kan sørge for at viktige klimamål nås. Ulike aktører i gjenvinningsbransjen inviterer politikere til seg for å fortelle om ståa og framtiden.

Vi i IVAR IKS inviterte til en “snikvisning” av det nye, planlagte ombrukssenteret i Porsgården på Forussletta. Møbler og inventar var hentet inn fra Bruktbuå og politikerne fikk virkelig se hvor mye fine og fullt brukbare ting som reddes fra kasting, og i stedet kan få ombruks-nytte for noen andre. 

Ellers på programmet: 

  • Hva kan innbyggere og politikere forberede seg på av nye krav til innsamling, avfallssortering og gjenvinning?
  • Hvem tar regningen? Produsent eller gebyrbetalerne?
  • Hvor mange avfallsdunker må innbyggerne våre regne med å ha i framtiden?
  • Hvilke av våre kommuner sorterer best i dag? 

Deltakere på Gjennvinnerdagen 2023 i de tomme lokalene som skal huse IVAR IKS sitt store ombrukssenter på Lura i Sandnes,

Deltakere på Gjenvinnerdagen sitter i møbler hentet fra Bruktbuå på Forus.

Fotograf: Tord Tjelflaat, fungerende avdelingsleder gjenvinning i IVAR IKS, foran deltakerne på Gjenvinnerdagen 2023. .