De nye posene er større, sterkere, enklere å knytte, mer holdbare og holder bedre på fukt. Det gjør det enklere for deg å kildesortere og enklere for oss å produsere miljøvennlig biogass. De nye posene med matavfall skal kastes i brun dunk.

Bilde av matavfallsposen

Hvorfor bruke plast istedenfor bioposer til matavfallet?

Årsaken til at bioposene byttes ut med resirkulerte plastposer er at matavfallet som fram til nå har gått til å produsere kompost, nå skal gå til produksjon av miljøvennlig biogass. Vi vil veldig gjerne ha mer av det uspiselige matavfallet ditt og tror at poser med bedre kvalitet og økt brukervennlighet vil gjør det enklere for deg og sortere.

Selv om vi i Rogaland er gode på sortering ser vi at en del av matavfallet fortsatt går i restavfallet. Vi tror økt brukervennlighet gjør at flere vil sortere. Matavfallet ditt vil gå rett til biogassproduksjon på Grødaland og vi ønsker at flest mulig er med på å gi gass - å fylle posen med uspiselig matavfall!.

Bioposer og biogassanlegg

Bioposer er et dårlig alternativ for biogassanlegg, de egner seg best til kompostering. Når posene blir utsatt for høy varme blir de seige som tyggegummi og skaper problemer for maskinene. Plastposene rives lettere i stykker og fjernes med andre ting som ikke skal være i matavfallet (greiner, tennisballer, lego, plastemballasje m.m) før matavfallet går videre til biogassproduksjon.

Hva skjer med plastposene etter at de er revet opp?

De skal til forbrenning hos Forus Energigjenvinning å bli til ny energi som fjernvarme. Lyse AS distribuerer fjernvarme til bedrifter og husholdninger i Forus-området og i Jåttåvågen. 

Kan jeg bruke vanlige handleposer av plast til matavfallet?

Nei. Vi ber om at når du har brukt opp bioposene, bruker de nye posene i matavfallet. Disse er garantert resirkulerte og tynnere enn de vanlige handleposene du får i butikken. De nye posene er dedikert til matavfall, og vi ønsker at de brukes til dette formålet og at vi får de i retur. Vil du begynne å bruke de nye plastposene med en gang er det viktig at du ikke kaster hele ruller med bioposer i matavfallet, men legger de i restavfallet.

Lurer du på når du får de nye posene? - kontakt servicekontoret i din kommune.

Hva skal vi med biogassen jeg er med på å produsere?

Biogassen blir til klimanøytralt drivstoff for kjøretøy og båter som tidligere gikk på bensin og diesel. 

Ønsker du å lære mer om miljøkonsekvenser av bruk av plast i forhold til blant annet bioposer, se rapporten fra Miljødirektoratet fra 2008 her.