Fra 1. januar 2021 innføres derfor forbud mot å levere søppel i sorte/fargede søppelsekker på alle IVARs gjenvinningsstasjoner.

Vi vil gjerne se hva kundene kaster på stasjonene våre. Alt avfall må derfor leveres løst eller i gjennomsiktige sekker, også hageavfall og kildesortert avfall.

Tidligere har IVAR tatt et gebyr på 30 kroner per fargede sekk som leveres, men nå blir det altså fullt forbud mot fargede sekker. 

Slik får du tak i sekker: Gjennomsiktige plastsekker kan kjøpes på gjenvinningsstasjonen på Forus for 30 kroner per rull og i de fleste dagligvarebutikker.

Hvorfor?

Den innsatsen du og vi gjør sammen, fører til at 80 % av alt avfall gjenvinnes. Vi begynner virkelig å bli gode, men sammen kan vi bli enda litt flinkere.

De fleste kundene våre gjør så godt de kan med kildesorteringen, men sammen med søppelet som tidligere ble levert i fargede/sorte sekker kom det ofte bla. elektrisk- og farlig avfall. Det inneholder miljøgifter og utgjør en brannrisiko. For å unngå dette, må alt søppel nå leveres i gjennomsiktige sekker.

Gjennomsiktige søppelsekker fører til at:

  • Du sorterer bedre.
  • Mest mulig søppel blir kildesortert riktig og går til gjenvinning. 
  • Sikkerheten til de som jobber på anleggene økes. 
  • Utslipp av miljøgifter reduseres.
  • Brannrisikoen reduseres. 

Takk for hjelpen!

 

IVAR er et interkommunalt selskap som eies av 11 kommuner; Stavanger, Sola, Sandnes, Gjesdal, Hå, Time, Strand, Hjelmeland, Kvitsøy, Randaberg og Klepp, med et samlet innbyggertall på ca. 340.000. Selskapets visjon er å sikre regionen markedets mest konkurransedyktige vann-, avløps-, og renovasjonstjenester.