Koronaviruset gir ikke økt risiko for forurenset drikkevann. Dette kan en si med stor sikkerhet fordi koronaviruset ikke er funnet i overflate- eller grunnvannskilder. I tillegg behandles vannet i norske vannverk for å fjerne mikroorganismer (bakterier, virus og parasitter).

Vannet fra Langevatn som leveres til Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, Gjesdal, Kvitsøy, Klepp, Time og Hå kommune desinfiseres ved å behandle det med UV-lys og klor. Etter at vannet er behandlet tas det rutinemessige prøver for å kontrollere at vannet overholder myndighetskrav og er av en hygienisk god kvalitet.

I tillegg til Langevannverket drifter IVAR 12 mindre vannbehandlingsanlegg som leverer vann i Gjesdal, Strand og Hjelmeland. Vannbehandlingen på disse vannverkene varierer, men felles for alle er at de har UV til desinfeksjon av vannet. Det tas rutinemessige prøver også etter behandlingen av dette vannet for å kontrollere kvaliteten.

Hovedsmitteveien for koronavirus er dråpesmitte og kontaktsmitte. Den største risikoen ligger altså hos oss selv. Håndhygiene er det viktigste våpenet vi har mot koronaviruset både for å beskytte oss selv og andre. 

Når du tok deg et glass vann sist, hvor holdt du på glasset? På kanten der du drakk? Tenk på det neste gang du serverer andre.