Brannen startet i mottakshallen for papiravfall.  Brannvesenet ble varslet umiddelbart gjennom automatisk varsling og fra IVAR personell i anlegget.

Slukkearbeidet pågår fortsatt og ettersorteringsanlegget og Forus gjenvinningsstasjon er evakuert. Årsaken til brannen er foreløpig ikke kjent.

To ansatte som oppholdt seg i mottakshallen der brannen startet ble sendt til legevakten for rutinekontroll etter å ha pustet inn røyk fra brannen. Utover dette er ingen personer skadet i brannen. De materielle skadene på anlegget antas imidlertid å være omfattende, og det er for tidlig å si noe om når anlegget kan komme i drift igjen.

IVAR IKS satte fredag formiddag ned beredskapsstab i forbindelse med brannen.

Konsekvenser for gjenvinningsstasjonen

IVARs gjenvinningsstasjon på Forus og Bruktbuå ligger på samme område, og ble fredag stengt for besøkende som følge av røykutviklingen. Gjenvinningsstasjonen på Sele ble åpnet fredag for å gi et tilbud innbyggerne som hadde planlagt å besøke Forus.

Åpent lørdag 23. juli 

Røykutviklingen er ikke som i går og brannen etterslukkes nå av brannmannskaper. Vi har derfor fått lov til å åpne Forus gjenvinningsstasjon og Bruktbuå lørdag. Dette med forbehold om at vi kan måtte stenge på kort varsel dersom situasjonen endrer seg. 

IVARs gjenvinningsstasjon på Sele er også åpent som normalt hele lørdag. 

Om IVARs anlegg

IVARs anlegg mottar og ettersorterer restavfall og papp/papiravfall fra husholdningene i våre tolv eierkommuner. Anlegget sorterer ut plast og metall fra restavfallet for videre materialgjenvinning, i tillegg til sortering av ulike kvaliteter av papp og papir. Avfall som ikke kan materialgjenvinnes går til energigjenvinning i naboanlegget Forus energigjenvinning. Avfall fra til sammen ca 350 000 innbyggere fra Suldal i nord til Hå i sør behandles i anlegget.

Anlegget sto ferdig i 2019.

Håndtering av restavfallet fra husholdningene fremover

Restavfallet fra husholdningene vil inntil videre blir levert til energigjenvinning hos Forus energigjenvinning som ikke er berørt av brannen.  Papp og papir vil bli sendt til materialgjenvinning.