- Lekkasjen på Borestranden er nå stoppet. Vi har funnet ut at lekkasjen kom fra et brudd på overløpsledningen som ligger parallelt med selve utslippsledningen. Renset avløpsvann går nå lengre ut i sjøen. Lekkasjene de siste årene gjør at vi jobber videre med å planlegge en ny utslippsledning, sier Eline Nilsen Furre, fagansvarlig avløp i IVAR IKS.

Tidligere denne uken ble det oppdaget en lekkasje av renset avløpsvann i sjøkanten på Borestranden. Statsforvaltaren i Rogaland og Klepp kommune er holdt orientert om lekkasjen.

Et område på Borestranden, rundt selve lekkasjepunktet, ble sperret av da lekkasjen ble oppdaget. Gjerdene blir fjernet neste uke.