Blinkesko, bursdagskort med musikk, bombrikker, røykvarslere og alt det andre vi har hjemme som går på strøm: Mengden løse og innebygde batterier vi har rundt oss er enorm. 

Sammen med SINTEF, KLP Skadeforsikring og Samfunnsbedriftene bruker IVAR IKS den store Arendalsuka 2023 til å peke på utfordringene de store batterimengdene i samfunnet fører med seg.  

Administrerende direktør Ingrid Nordbø i IVAR IKS hadde en klar beskjed til den lydhøre forsamlingen i Kirkekjelleren på Arendalsukas andre dag : 

- Returgraden av batterier må opp! Hvert eneste batteri som havner i restavfallet utgjør en sikkerhetsrisiko og brannfare.  IVAR støtter en innskjerping av produsentansvaret for batterier. Produsentene bør ha ansvaret for hele livssyklusen for batteriene de setter på
markedet, inkludert innsamling, gjenvinning og miljøvennlig håndtering  av de utrangerte batterier. Samtidig må forbrukerne få mer informasjon om returordningene for batterier, sier Nordbø som med seg i bagasjen til Arendal hadde flere konkrete eksempler på batteriprodukter som havner i restavfallet. 

Mange fant veien til IVAR IKS-arrangementet "Hvordan kan batterier gå fra å være brannfarlig avfall til å bli viktig i sirkulærøkonomien?" under Arendalsuka 2023.


Mål om 100 prosent batteriretur

Returselskapene oppnådde en innsamlingsgrad av løse batterier i 2021 på 65 prosent. Miljødirektoratet anbefaler å endre avfallsforskriften om krav til innsamlingsgrad av bærbare, løse batterier fra 30 prosent til 65 prosent (Miljødirektoratet, 2023), noe som i praksis ikke vil medføre noen endring av innsamlingsgrad. I tillegg gjelder innsamlingsplikten kun for løse batterier, og ikke for batterier som er innebygd i produkter, noe det samtidig blir mer av.

- Målet bør være at 100% av batteriene samles inn. Miljødirektoratets forslag vil kun sørge for at dagens innsamlingsnivå opprettholdes, og vil ikke redusere brannrisikoen og forurensningsfaren som batterier i dag forårsaker, sier Nordbø. 

Energi- og ressurskrevende batteriproduksjon

Fride Vullum Bruer er seniorforsker ved avdeling for termisk energi ved SINTEF Energi i Trondheim. Hun peker på at det også fra et annet perspektiv bør være et mål at alle batterier returneres og går inn i forsvarlige gjenvinningsordninger. 

- Batterier inneholder viktige metaller og mineraler som kan gjenvinnes, framfor å hente ut disse stoffene fra naturen. Vi vet batteriproduksjon er energi- og ressurskrevende og at metallene og mineralene ofte kommer fra land med ustabile styreformer, sier Vullum Bruer. 

Mange fant veien til IVAR IKS-arrangementet "Hvordan kan batterier gå fra å være brannfarlig avfall til å bli viktig i sirkulærøkonomien?" under Arendalsuka 2023.

På arrangementet i Kirkekjelleren i Arendal deltok:

  • Ingrid Nordbø, Administrerende direktør, IVAR
  • Pål Brennhovd, Seniorrådgiver, SINTEF
  • Thomas Nilsen, KLP Skadeforsikring
  • Fride Vullum-Bruer, Sintef Energi
  • Linda Merkesdal, Stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet