Arbeidet med å koble sammen denne ledningen med eksisterende avløpsledning ble ferdig 17. oktober 2019.