Avløp og slam er noe de fleste tenker på som ubrukelig avfall, men IVAR bruker avløpsslammet til å lage nytt, miljøvennlig gjødsel på SNJ.

Se video fra pakkingen her: 

Om gjødslet

I Minorga kombinerer vi de gode egenskapene fra både mineralsk og organisk gjødsel. En mineralorganisk gjødsel inneholder lett plantetilgjengelig mineralsk næring, samt organisk næring som frigjøres i takt med plantenes behov over tid. Tilførsel av organisk materiale gjennom gjødsel bidrar også til å vedlikeholde og øke det organiske innholdet i jorda, noe som gir jorda struktur og stimulerer til et rikt mikrobielt liv.

Produktet er et balansert, lagringsstabilt og prismessig godt alternativ til mineralsk gjødsel, og har også et naturlig høyt innhold av mikronæringsstoffer. Sist, men ikke minst, bidrar det til et mer bærekraftig jordbruk og sikrer gjenvinning av næringsstoffer fra storsamfunnet. Dermed sluttes sirkelen fra jord til bord.

 

Bilde av ansatte som pakket gjødslet.