Sentralrenseanlegget Nord-Jæren i Mekjarvik tar imot besøk fra fra skoleklasser (fra 8 klasse og oppover), lag og foreninger. Besøksdager: Hver tirsdag kl. 09.00 eller 12.00.  Omvisningen tar ca 1, 5 timer. Antall besøkende: 15 personer pr gruppe. Er dere flere enn 15 må dere bestille besøk flere dager.

På grunn av høy byggeaktivitet tar vi ikke imot besøk på Langevatn vannbehandlingsanlegg og Ettersorteringsanlegget Forus.