Lynghaug* Målingene viser høyeste registrerte verdi siste måned.
7,9
pH
Parameter Enhet Grenseverdi iht. drikkevannsforskrift
av 01.01.2017
Lynghaug
Kimtall 22°C cfu/ml 100 2
Koliforme bakterier MPN/100 ml 0 < 1
E.Coli MPN/100 ml 0 < 1
Intestinale enterokokker cfu/100ml 0 < 1
Farge (410 nm) mg Pt/l 20 < 2
Turbiditet FNU 1 < 0.1
pH 6.5 - 9.5 7,9

Om hardhet i vann

Hardt vann skyldes hovedsakelig høy konsentrasjon av kalsium (Ca) og magnesium (Mg). I Norge har man lite hardt vann. Nordmenn opplever ofte vannet som «hardt» ved lavere konsentrasjoner enn folk sørover i Europa, der det brukes atskillig mer grunnvann.

Her kan du lese mer om hardhet i vann (wikipedia)

IVAR Hovedkontor Mariero

Organisasjonsnummer 871035032.

Telefon: 51 90 85 00
Postadresse: Postboks 8134, 4068 Stavanger
Besøksadresse: Breiflåtveien 16/18, 4017 Stavanger
Finn ansatt  

 

Vakttelefon vann/avløp:
975 07 200

IVAR Gjenvinningsstasjon Forus:

Telefon:
52 97 95 00 (08:00 til 15:00 man-fre)