Krokarheia

I Strand kommune ligger Krokarheia vannbehandlingsanlegg.

* Målingene viser høyeste registrerte verdi siste måned.
8,4
pH
0,70
Alkalitet (mmol/L)
2,6
Hardhet (°dH)
Parameter Enhet Grenseverdi iht. drikkevannsforskrift
av 01.01.2017
Krokarheia
Kimtall 22°C cfu/ml 100 1
Koliforme bakterier MPN/100 ml 0 < 1
E.Coli MPN/100 ml 0 < 1
Intestinale enterokokker cfu/100 ml 0 < 1
Farge (410 nm) mg Pt/l 20 < 2
Turbiditet FNU 1 < 0.1
pH 6.5 - 9.5 8,4
Alkalitet mmol/L 0,70
Hardhet °dH 2,6

Om hardhet i vann

Hardt vann skyldes hovedsakelig høy konsentrasjon av kalsium (Ca) og magnesium (Mg). I Norge har man lite hardt vann. Nordmenn opplever ofte vannet som «hardt» ved lavere konsentrasjoner enn folk sørover i Europa, der det brukes atskillig mer grunnvann.

Les mer om hardhet i vann på Wikipedia her. 

IVAR Hovedkontor Mariero

Organisasjonsnummer 871035032.

Telefon: 51 90 85 00
Postadresse: Postboks 8134, 4068 Stavanger
Besøksadresse: Breiflåtveien 16/18, 4017 Stavanger

IVAR:

Dagtid:
51 90 85 00
Vakttelefon vann/avløp:
 
975 07 200

IVAR Gjenvinningsstasjon Forus:

Telefon:
52 97 95 00 (Telefonen åpen fra 08:00 til 15:00 man-fre. Lørdag og søndag er stengt).