Anlegget ligger i Gjesdal kommune like sør for Ålgård. Det ble etablert i 1959 og oppgradert i 1999.

Vannbehandlingsanlegget har i dag kapasitet til å behandle 2500 liter vann i sekundet, og henter ubehandlet vann fra Romsvatn/Stølsvatn i Bjerkreim og Storavatn i Gjesdal.

Totalt leveres i overkant av 41 millioner kubikkmeter med vann årlig til drikkevann. 

Vannet behandles ved at det tilsettes CO2 for å senke pH i vannet, som deretter filtreres gjennom et marmorfilter. Den lave pHen i vannet løser opp marmorsteinen slik at pH økes og vannet blir alkalisert. Marmorfilteret fjerner også partikler i vannet. Neste trinn i prosessen er UV-behandling som inaktiverer mikroorganismer. Til slutt blir vannet tilsatt en liten mengde klor som en ekstra barriere. 

Langevatn