Pil venstrePil høyreDekor, prikker

Du er her:

Vannkvalitet

Drikkevannsforskriften setter strenge krav til hvordan kvaliteten skal være på godt drikkevann. Vannet som IVAR leverer overholder disse kravene. Vannkvaliteten overvåkes ved at det jevnlig tas prøver som analyseres hos SYNLAB, et eksternt akkreditert laboratorium.

Vi får ofte spørsmål om hvordan kranvannet virker på oppvaskmaskiner. Mange andre steder i Europa er vannet hardt, det vil si at det inneholder mye kalsium. Dette vil gi kalkbelegg innvendig i oppvaskmaskinen. Fra produsentene av oppvaskmaskiner er det derfor gitt anbefalinger om tilsetning av bløtgjøringsmidler, avhengig av hardhetsgrad på vannet. Vannet fra Langevannsverket har et kalsiuminnhold på ca 20 mg/l, noe som tilsvarer en hardhetsgrad på 3 °dH (tyske hardhetsgrader). Dette regnes som et lavt kalsiuminnhold, og det er derfor ikke nødvendig å bruke bløtgjøringsmidler.

Vannet fra Krokaheia vannverk i Strand tilfredsstiller kravene i drikkevannsforskriften.

Grunnvannet som leveres fra Oltedal vannverk er av meget god kvalitet. Vannet herfra ble i mai 2013 kåret til Norges beste grunnvann.

Produktdatablad for IVARs drikkevann/Langevatn

Produktdatablad for IVARs vannbehandlingsanlegg 2015.

Produktdatablad drikkevann IVAR 2017