Pil venstrePil høyreDekor, prikker

Du er her:

Vannkilder

IVAR eier og driver i dag fem vannverk og leverer drikkevann til 13 eierkommuner. IVAR vannbehandlingsanlegg Langevatn er det største og forsyner ca. 320 000 personer med drikkevann. Krokaheia vannverk ligger i Strand kommune og er hovedforsyning til området Jørpeland - Tau. Oltedal vannverk forsyner 800 personer i Oltedal, og Hauskje vannverk forsyner Hjelmeland.

IVAR vannbehandlingsanlegg Langevatn ble etablert i 1959 og ligger i Gjesdal kommune like sør for Ålgård. Vannverket har i dag kapasitet til å levere 2500 liter i sekundet. Råvannskildene er to innsjøer. Stølsvatn i Bjerkreim kommune og Storavatn i Gjesdal kommune.

Ca. 320.000 personer får i dag drikkevannet sitt fra IVAR.

I perioden 1959 - 2003 var hovedinntaket i Langevatn, som også får tilført vann fra kilder som ligger høyere. 2003 ble hovedinntaket flyttet til Stølsvatn, som ligger lengre oppe i nedbørfeltet.

For å øke kapasiteten ble også Storavatn koblet inn som råvannskilde i 2008. Innsjøen Langevatn er i dag reservekilde. Hagavatn, som ligger i Hå kommune, er den andre reservekilden.

Krokaheia vannverket ligger i Strand kommune og er hovedforsyningen til området Jørpeland - Tau. I dag omfatter dette totalt ca  8000 abonnenter. Vannbehandlingsanlegget ble etablert i 2004 og har kapasitet til å levere 125 liter i sekundet. Råvannskilden er en mindre innsjø, Regnavatnet, som ligger nord-øst for Jørpeland.

Oltedal vannverk i Gjesdal forsyner i hovedsak Oltedal tettsted; totalt ca 800 personer. Vannverket ble etablert i 1972. Det består av grunnvannsbrønner med en kapasitet på ca 35 liter i sekundet. Dette vannverket inngår også i som krisevannforsyning i IVARs overordnede beredskapssystem.

Dirdal vannverk ligger også i Gjesdal kommune og forsyner områdene Gilja og Dirdal. Det benyttes grunnvann, som pH-justeres og desinfiseres. Vannverket forsyner ca 500 personer.