Pil venstrePil høyreDekor, prikker

Du er her:

Vannbehandling

IVAR behandler alt drikkevann slik at det skal være trygt og sunt å drikke. Rensemetodene varierer litt på de ulike anleggene.

På IVAR vannbehandlingsanlegg Langevatn er hensikten med vannbehandlingen først og fremst å redusere råvannets korrosive egenskaper samt å sikre den hygieniske kvaliteten.

Vannet passerer først gjennom et marmorfilter som øker vannets pH og innhold av kalsium og alkalitet (buffervirkning mot pH-endringer). Denne kvaliteten gir en god beskyttelse mot korrosjon på jernrør, betongrør og kobber. Vannet behandles videre i et UV-anlegg, der UV-lys sørger for en effektiv inaktivering av alle aktuelle mikroorganismer. Til slutt tilsettes vannet klor for å gi en ytterligere hygienisk sikring.  

Behandlingen av vannet fra Krokaheia vannverk er litt annerledes. Fargetallet i råvannskilden har tidvis vært for høyt (> 20 mgPt/l) i forhold til grenseverdien som er fastsatt i drikkevannsforskriften. Da vannverket ble etablert  ble det derfor  planlagt såkalt fullrensing. Vannet tilsettes små mengder jern, som medfører at humusstoffer og mikroorganismer felles ut på et filter. Dette filteret inneholder også marmor, som reduserer råvannets korrosivitet. Det klare vannet tilsettes til slutt klor som desinfeksjon.

Grunnvannet som blir brukt ved Oltedal vannverk er av meget god kvalitet og trenger bare begrenset vannbehandling. Vannet pumpes fra grunnvannsbrønnene opp til et høydebasseng. Der blir pH-verdien justert med lut. Anlegget er også klargjort for klorering dersom det skulle bli behov for det.

Vannbehandlingen ved Gilja vannverk består i siling gjennom sandfilter, UV-desinfeksjon, pH-justering med lut og klorering.