Pil venstrePil høyreDekor, prikker

Du er her:

Vannbehandling

IVAR behandler alt drikkevann slik at det skal være trygt og sunt å drikke. Rensemetodene varierer litt på de ulike anleggene.

Les mer
Vannkvalitet

Drikkevannsforskriften setter strenge krav til hvordan kvaliteten skal være på godt drikkevann. Vannet som IVAR leverer overholder disse kravene. Vannkvaliteten overvåkes ved at det jevnlig tas prøver som analyseres hos SYNLAB, et eksternt akkreditert laboratorium.

Les mer
Vannkilder

IVAR eier og driver i dag fem vannverk og leverer drikkevann til 13 eierkommuner. IVAR vannbehandlingsanlegg Langevatn er det største og forsyner ca. 320 000 personer med drikkevann. Krokaheia vannverk ligger i Strand kommune og er hovedforsyning til området Jørpeland - Tau. Oltedal vannverk forsyner 800 personer i Oltedal, og Hauskje vannverk forsyner Hjelmeland.

Les mer
Ny vannkilde

IVAR forsyner i dag ca. 320 000 mennesker med drikkevann. Regionen vår er i sterk vekst, og prognoser viser at vi sannsynligvis vil være 500 000 mennesker i 2050. De vannkildene som IVAR har i dag, vil ikke være store nok til å sørge for nok vann til så mange, og i løpet av 8-12 år må vi ha funnet vannkilder som kan supplere de vi har i dag.

Les mer
Distribusjonssystem

IVAR leverer vann til de enkelte kommunene gjennom store hovedvannledninger. Kommunene er koblet til disse hovedledningene gjennom ventilkamre og kummer, og distribuerer vannet videre ut til sine abonnenter gjennom sitt eget ledningsnett.

Les mer

IVAR garanterer friskt og ferskt vann levert hjem til deg hver dag hele døgnet.
Fra vannet blir renset hos oss til du tapper det i springen hjemme, så har det kun gått noen få timer. Det må kunne kalles ferskvare.

Og prisen? Du betaler ca 0,004 kr per halvliter vann du tapper. Altså er det 5000 ganger rimeligere vann å få i springen enn det du kjøper i butikken.

Les mer