Pil venstrePil høyreDekor, prikker

Du er her:

Utbygging Langevatn
Sist oppdatert: 2017-01-19

Langevatn vannbehandlingsanlegg utvides for 1,1 milliarder kroner.

Byggingen startet i oktober 2014, og anlegget skal stå ferdig i løpet av første kvartal 2019.

Anlegget vil få et samlet bruttoareal på 21.000 kvadratmeter og en grunnflate på 9700 kvadratmeter.

Det er forventet at anlegget vil ha kapasitet nok frem til år 2050.

 

Bilder

Bildene under oppdateres jevnlig og viser utbyggingen av Langevatn vannbehandlingsanlegg:

 

Langevatn november 2017:

Se film om utbyggingen her:

Bakgrunn

- Økt kapasitetsbehov pga. økende befolkning.
- Ønske om å kunne fjerne farge, lukt og smaksstoffer fra vannet.
- Ønske om sterkere/flere hygieniske barrierer.

Prognoser viser at kapasiteten på dagens kilder vil være nådd innen få år. IVAR har vurdert nye kilder og anser Birkelandsvatn i Bjerkreim kommune som mest aktuelt. Eksisterende kilder vil få status som reservekilder.

Forprosjektet beskriver en utvidelse av eksisterende vannbehandlingsanlegg på Langevatn med ozon og biofiltrering som nye prosesstrinn.


Langevatn august 2015.

 

Status

Byggkontrakt er tildelt Kruse Smith Entreprenør AS og betongarbeidene startet sensommeren 2015.

Maskinkontrakt, som blant annet inneholder leveranse og montasje av alle rør og ventiler, er tildelt Goodtech Environment AS.

De første innstøpingsdelene ble levert senhøsten 2015. Hovedmontasjen av rør starter høsten 2016.

For tekniske fag er inngått følgende kontrakter:

Person / Vareheis:         Reber  Schindler Heis AS

Løfteutstyr:                    T Kverneland & Sønner AS

VVS:                             URD Klima AS

Totalt skal det inngås ca. 15 kontrakter.

Arbeider frem til årskiftet 2015/16 har stort sett gått i henhold til plan uten store problemer.

Anleggsutvidelsen er på 10.000 m2 grunnflate og vil i tillegg til prosessdelen inneholde et administrasjonsbygg.

KOSTNAD: Utvidelsen av Langevatn vannbehandlingsanlegg koster ca. 1,1 milliarder kroner.

 

 

Dokumentasjon

Produksjonsselskapet Woldcam har startet arbeidet med å dokumentere byggeprosessen.

Selskapet installerer webkamera på Langevatn som skal ta bilder jevnlig de neste fire årene.

Som bildet under viser, er nybygget betydelig større enn det eksisterende bygget.

 

Bygg vist fra sør. Utvidelse med mørk grå takflate.


Illustrasjonsfoto.