Pil venstrePil høyreDekor, prikker

Du er her:

Hvorfor skal ikke maling, legemidler, løsemidler eller farlig avfall kastes i sluk eller toaletter?

Avløpsvann fra boliger og næringsvirksomhet på Nord-Jæren går i rør til IVARs renseanlegg hvor det renses og føres ut i sjøen. Slammet som produseres på renseanlegget omdannes til biopellets som brukes som gjødsel og jordforbedringsmiddel. For å få rene sjøområder og god kvalitet på gjødselen er det viktig at det ikke kastes maling, legemidler, løsemidler eller annet farlig avfall i sluk, vasker eller toaletter.

Farlig avfall kan leveres gratis på Forus gjenvinningsstasjon.