Pil venstrePil høyreDekor, prikker

Du er her:

Spørsmål og svar

Hvorfor skal ikke maling, legemidler, løsemidler eller farlig avfall kastes i sluk eller toaletter?
Sist oppdatert: 2017-01-10

Avløpsvann fra boliger og næringsvirksomhet på Nord-Jæren går i rør til IVARs renseanlegg hvor det renses og føres ut i sjøen. Slammet som produseres på renseanlegget omdannes til biopellets som brukes som gjødsel og jordforbedringsmiddel. For å få rene sjøområder og god kvalitet på gjødselen er det viktig at det ikke kastes maling, legemidler, løsemidler eller annet farlig avfall i sluk, vasker eller toaletter.

Farlig avfall kan leveres gratis på Forus gjenvinningsstasjon.

Hvorfor tilsettes det kalk i drikkevannet?
Sist oppdatert: 2017-02-19

Det tilsettes kalk i drikkevannet for å hindre tæring på rør og andre installasjoner.

 

Hvor kan jeg levere større ting som møbler og interiør?
Sist oppdatert: 2017-02-14

I stedet for å kaste brukbare ting i containerne på gjenvinningsstasjonen, kan du sette dem fra deg i Byttebuå. Da kan du glede noen andre med dem, og samtidig gjøre en innsats for miljøet. Kanskje finner du selv noe du har bruk for? Byttebuå er en del av IVAR gjenvinningsstasjon Forus og har samme åpningstider som gjenvinningsstasjonen.

Hvor leveres hageavfall?
Sist oppdatert: 2017-02-11

Hageavfall og greiner kan leveres på Sele eller Forus gjenvinningsstasjon.

Hente- og leveringsordninger i din kommune finner du på kommunens nettsider.

Hva kan jeg kaste i den organiske avfallsbeholderen?
Sist oppdatert: 2017-02-10

Matavfall, kaffefiltre, tørkepapir, servietter, potteplanter, blomster og organisk hageavfall (kvist, løv, gress osv) kan kastes i den organiske dunken. Ikke kast aske, stein, sand, støvsugerposer, eller hundeposer i dunken.

Hvor får jeg tak i poser til det organiske kjøkkenspannet?
Sist oppdatert: 2017-01-19

Poser gis bort eller selges av din kommune.

Må det tilsettes tilsatsstoffer i oppvaskmaskiner?
Sist oppdatert: 2017-01-15

For vanlige husholdninger er det normalt ikke nødvendig med tilsetningsstoffer i oppvaskmaskiner. Hardheten i IVARs drikkevann tilsvarer ca 3 °dH (tyske hardhetsgrader), noe som kan karakteriseres som bløtt.

Hvor får jeg tak i kompost?
Sist oppdatert: 2017-01-10

Du kan kjøpe kompost på Sele og Forus Gjenvinningsstasjon.

Hvordan bestiller jeg avfallsbeholder eller endrer størrelse på beholderne?
Sist oppdatert: 2017-01-10

Ta kontakt med din kommune dersom du vil bytte eller endre størrelse på avfallsbeholderne.

 

Hva er ledningsevnen i vannet fra IVAR?
Sist oppdatert: 2017-01-06

Vannet vi leverer har en ledningsevne på 12 - 13 mS/m (milli Siemens per meter)  

Hvor kommer drikkevannet i IVAR-regionen fra?
Sist oppdatert: 2017-01-05

De fleste IVAR-kommunene får vann fra Langevatn vannbehandlingsanlegg i Gjesdal kommune. Stølsvatn i Bjerkreim og Storevatn i Gjesdal er vannkilder for dette anlegget. Hagavannverket i Hå kommune er reserveanlegg og Stokkavannverket i Stavanger kommune fungerer som kriseforsyningsanlegg.
Krokaheia vannverk ligger i Strand kommune og er hovedforsyning til området Jørpeland - Tau. Oltedal vannverk forsyner 800 personer i Oltedal og Gilja vannverk i Gjesdal forsyner områdene Gilja og Dirdal.

Hvor mye klor tilsettes det i IVARs drikkevann?
Sist oppdatert: 2016-12-15

Normal klordosering ligger mellom 0,4-0,6 mg per liter, som betegnes som svak klorering. Klordosen er høyest i nedbørsperioder med stor tilrenning til kilden. For å øke den hygeniske sikkerheten i vannforsyningen blir også drikkevannet desinfisert med UV-lys.