Ubehandlet vann inneholder organisk materiale og mirkoorganismer. Vi benytter ulike rensemetoder for å gjøre drikkevannet helsemessig trygt å drikke. Vannet blir også behandlet for å unngå korrosjon på rørene som transporterer vannet hjem til deg. 

Metodene som benyttes er UV- og klorbehandling som inaktiverer mikroorganismer, felling med jernklorid og membranfiltrering som fjerner partikler og organisk materiale samt marmorfiltrering som både fjerner partikler og øker pH i vannet.  

Du kan lese mer om de ulike rensemetodene våre under Våre anlegg.