Vannet renner ut fra IVARs vannbehandlingsanlegg, og fraktes videre gjennom store vannledninger. IVAR leverer så vannet til kommunenes ledninger.

IVARs største vannledning, og dermed hovedforsyning, er 31 km lang og går fra Langevatn vannbehandlingsanlegg i Gjesdal til Tjensvollbassengene i Stavanger. På ulike steder langs ledningen er det bygd store ventilkamre der de kommunale rørene får vann fra IVAR.