Pil venstrePil høyreDekor, prikker

Du er her:

Slammottak

I slammottaket mottar IVAR slam fra andre avløpsrenseanlegg. Sentralrenseanlegg Nord-Jæren tar også imot septikkslam og våtorganisk avfall fra industri og næringsliv.

Septikkslam slippes på anlegget via et boret grovhull til tilløps-tunnelen foran renseanlegget, mens eksternt slam fra renseanlegg og våtorganisk industri- og næringsavfall pumpes direkte til slambehandlingen (råtnetankene) via en kombinert pumpe og kvern.

Se oversikt over priser.

Mottak og pris for avfall fra industri og næringsliv fastsettes ut fra sammensetning og kvalitet.
Leveransen må avtales med IVAR på forhånd.


Sjekkliste for forhåndsgodkjenning kan skrives ut herfra.