Pil venstrePil høyreDekor, prikker

Du er her:

Returkartonglotteriet

Siden 1997 har alle som skyller, bretter og stapper drikkekartonger samtidig deltatt i Returkartonglotteriet, som administreres av Grønt Punkt Norge. Hvert år trekkes det ut hele 124 vinnere som deler en pott på 1,6 millioner kroner.

DELTA I RETURKARTONGLOTTERIET DU OGSÅ!

Alle kan delta og vinne i returkartonglotteriet - privatpersoner eller organisasjoner, skoler, barnehager, idrettslag etc. Du har 2 valg for å delta:

1. Bruk hver enkelt kartong som ett lodd. Skyll kartongen, press den flat og skriv navn og telefonnummer på den du vil skal vinne. Legg kartongen i dunken for returordningen for papp og papir. Kartongen er nå med i trekningen av 10 000,-

2. Skyll, brett og stapp minst seks drikkekartonger i en syvende til en kubbe. Skriv navn og telefonnummer på kubben (for skolemelk-kartonger gjelder fire kartonger oppi den femte). Legg kubben i dunken for returordningen for papp og papir. Kubben er nå med i trekningen av 100 000,- og 10 000,-.

Les alt om regler, sjekk tidligere vinnere og lær mer om drikkekartong her 

Å gjenvinne brukte kartonger er langt mindre energikrevende enn produksjon av papir fra nytt trevirke. Derfor er gevinsten stor for miljøet når folk sorterer og leverer inn kartonger.

 

Dette er Returkartong-ordningen

• Materialselskapet Norsk Returkartong AS ble etablert i 1994 av produsenter, pakkere og fyllere av drikkekartong for å ta medansvar i avfallsproblematikken. Grønt Punkt Norge AS administrerer innsamling og gjenvinning av plastemballasje, drikke- og emballasjekartong for materialselskapene.
 
• Innsamlingsmålet for drikkekartonger er så høy gjenvinningsgrad som mulig for på denne måten å redusere miljøavgiften. Alle kartonger er ilagt en miljøavgift på kr. 1.35 pr. kartong. Miljøavgiften beregnes ut fra godkjent returandel på drikkekartonger. Med andre ord - jo mer som samles inn, desto lavere blir miljøavgiften. Skolemelkskartonger beregnes separat og godkjent returandel er over 95%, dvs. at kartongene ikke har miljøavgift. For alle andre drikkekartonger er returandelen satt til 91 %, dvs. at miljøavgiften nå er ca. 12,2 øre. Med andre ord: Det hjelper å levere inn kartonger! Hvis 95 % av alle drikkekartonger samles inn, faller miljøavgiften i sin helhet bort.
 
• Virksomheten finansieres gjennom en frivillig medlemsordning. Vareprodusenter og importører som bruker kartong som emballasje, betaler et vederlag for hver kartong de sender ut på markedet. Virksomheten drives på non-profit basis.
 
• For mer informasjon om Returkartong-ordningen spesielt og returordningene i de enkelte kommunene generelt, gå inn på www.grontpunkt.no eller www.sortere.no
 

Kartongene gjenvinnes og blir til nytt papir

1. Utsortert drikkekartong presses til baller og selges til papirfabrikker
2. Kartongene kvernes opp og tilsettes vann. Papirfibrene renses, tromles og presses og blir til nye papp- og papirprodukter med minimalt bruk av kjemikalier
3. Papiret brukes bl.a. til nye kartonger og teknisk papir.
 

Visste du at…..

I Norge forbruker vi over to millioner drikkekartonger daglig. Totalt er forbruket på vel 714 millioner drikkekartonger. Det tilsvarer omtrent 20.000 tonn.
Hver innbygger produserer i gjennomsnitt 430 kg avfall hver i året (2012)
Årlig forbruk av emballasjekartong er nesten 48.000 tonn. Vi kjøper bl.a. 40 millioner pizza-esker i butikken hvert år. Dette alene utgjør 4.000 tonn emballasjekartong som bør resirkuleres.
 
For ytterligere informasjon:
Ta kontakt Grønt Punkt AS på tlf. 22 12 15 00 eller se nettsider www.grontpunkt.no
 
Kontaktpersoner:
Markedssjef: Kari-Lill Ljøstad – kari-lill@grontpunkt.no mobil 95 06 38 05
Kommunikasjonsrådgiver: Arve Martinsen – arve@grontpunkt.no mobil: 47 38 98 18.
Les mer