Pil venstrePil høyreDekor, prikker

Du er her:

Priser for slammottak i Mekjarvik

Priser per tonn for 2018 (ekskl. mva):

Matavfall, storhusholdning  kr.   997 
Septik  kr.   198
Septik, avvannet  kr.   817
Organisk/fett  kr.   817

Mottak og pris for avfall fra industri og næringsliv fastsettes ut fra sammensetning og kvalitet. 
Leveransen må avtales med IVAR på forhånd .