Priser privatpersoner:

Restavfall opp til en kubikkmeter koster 125 kroner for private husholdninger. Større lass øker med 125 kroner for hver påbegynte kubikkmeter.

Hva

Hvor mye

Pris

Avfall Inntil én kubikkmeter 125 kroner
Avfall Over én kubikkmeter 125 kroner for hver påbegynte kubikkmeter
Kompost Pr m³ (maks 3 m³ pr kunde). 100 kroner

 

Vi ønsker at avfallet skal leveres løst. Velger du å levere i sekk, skal det leveres i gjennomsiktige avfallssekker. Leverer du sorte plastsekker må du betale et gebyr på 30,- pr sekk. Gjennomsiktige plastsekker kan kjøpes på gjenvinningsstasjonen på Forus for 30 kroner eller bestilles på nett for 55 kroner her.

Vi kan ta imot lastebiler inntil 3,5 tonn. Traktorer er ikke tillatt.

Betalingsbua

 

Dette kan du levere gratis

For private husholdninger er det gratis å levere dette, dersom det leveres løst eller i gjennomsiktige sekker:

Byttebuå: Det er gratis å levere brukbare ting i Byttebuå.

Farlig avfall: For eksempel maling, white spirit, elektrisk og elektronisk avfall og asbest. Asbest må alltid leveres forsvarlig pakket i tett plast.

Marint avfall (strandrydding): Det er gratis for privatpersoner å levere marint avfall på gjenvinningsstasjonen på Forus.

Fritidsbåter under 15 fot: Kan leveres gratis på Forus og Sele gjenvinningsstasjon.

Hageavfall: Kan leveres gratis på Forus og Sele gjenvinningsstasjonen. 

 

Pris næringskunder:

Opp til én kubikkmeter koster 325 kroner. Lass som er større, øker med 325 kroner for hver påbegynte kubikkmeter.

Hva Hvor mye Pris
Avfall Inntil én kubikkmeter 325 kroner
Avfall Over én kubikkmeter 325 kroner for hver påbegynte kubikkmeter

 

Næringslivskunder kan ikke levere farlig avfall på gjenvinningsstasjonen, men henvises til firma som behandler farlig avfall.

Vi kan ta imot lastebiler inntil 3,5 tonn. Traktorer er ikke tillatt.

 

Kompost

Pris:  kr 100 pr m³  (maks 3 m³ pr kunde).

Dersom du har behov for mer en 3 m³, ta kontakt med Odd-Bjørn Dysjaland eller Inge Syvertsen ved avdeling Hogstad på 934 88 582 for nærmere avtale.

 

Selvkost

IVARs inntekter går inn i selvkostregnskapet, som på sikt kan føre til lavere kommunale avgifter.

I denne videoen får du kort forklart hva selvkost egentlig er:

IVAR Selvkost from IVAR Rundt on Vimeo.