Pil venstrePil høyreDekor, prikker

Du er her:

Priser
Sist oppdatert: 2017-01-02

Priser på gjenvinningsstasjonene (private husholdninger)

Restavfall opp til en kubikkmeter koster 125 kroner. Større lass øker med 125 kroner for hver påbegynte kubikkmeter.

Nå skal alt avfall som du vil levere i sekk,  leveres i gjennomsiktige avfallssekker på IVARs gjenvinningsstasjoner. Leverer du sorte plastsekker må du betale ett gebyr på 30,- pr sekk. Gjennomsiktige plastsekker: 30,- kan kjøpes på Gjenvinningsstasjonen på Forus eller her.

 

For private husholdninger er det gratis å levere:

Farlig avfall: Slik som maling, white spirit og lignende, EE-avfall og asbest. Asbest må alltid leveres forsvarlig pakket i tett plast.

Marint avfall (strandrydding): Er gratis for privatpersoner å levere på gjenvinningsstasjonen på Forus. Husk at du må benytte gjennomsiktige sekker for å unngå gebyr.

Fritidsbåter under 15 fot: Er gratis å levere på Gjenvinningsstasjonen på Forus og Sele.

Hageavfall: Er gratis å levere på Gjenvinningsstasjonen på Forus og Sele. Husk at du må bruke gjennomsiktige sekker for å unngå gebyr.

Byttebuå: Det er gratis å levere brukbare ting du ikke trenger til Byttebuå.

 

Næringskunder:
Opp til en kubikkmeter koster 325 kroner. Lass som er større, øker med 325 kroner for hver påbegynte kubikkmeter.

Næringslivskunder kan ikke levere farlig avfall på gjenvinningsstasjonen, men henvises til firma som behandler farlig avfall.

For alle kunder gjelder følgende:
Vi kan ta imot lastebiler inntil 3,5 tonn. Traktorer er ikke tillatt.

 

Kompost

Pris:  kr 100 pr m³  (maks 3 m³ pr kunde)

Har du behov for mer en 3 m3 ta kontak med Odd-bjørn Dysjaland eller Inge Syvertsen ved avdeling Hogstad på 934 88 582 for nærmere avtale.

 

Priser for slammottak i Mekjarvik
Sist oppdatert: 2017-01-02

Priser per tonn for 2018 (ekskl. mva):

Matavfall, storhusholdning  kr.   997 
Septik  kr.   198
Septik, avvannet  kr.   817
Organisk/fett  kr.   817

Mottak og pris for avfall fra industri og næringsliv fastsettes ut fra sammensetning og kvalitet. 
Leveransen må avtales med IVAR på forhånd .