Pil venstrePil høyreDekor, prikker

Du er her:

Organisasjon

IVAR er organisert i fem avdelinger som tar seg av gjenvinning, planlegging og utbygging, drift av VA-anleggene, tjenesteleveranser til kommunene og økonomi og administrasjon. De fem avdelingslederne sammen med administrerende direktør utgjør IVARs ledergruppe.

Drift VA er delt inn i fem driftsområder. To av driftsområdene har underseksjoner som er ledet av seksjonsledere. Avdeling Gjenvinning er delt i tre driftsområder, der ett av driftsområdene har underfunksjon som er ledet av seksjonsleder. Støttefunksjoner som HMS, kvalitetssikring, personalledelse og kommunikasjon er organisert under administrerende direktør, og møter fast i ledermøtene.

IVARs ledergruppe består av:
Administrerende direktør Kjell Øyvind Pedersen,
Avdelingsleder renovasjon Audun Roalkvam,
Avdelingsleder plan- og utbygging Tor-Inge Kjellesvik,
Avdelingsleder drift Ernst Georg Hovland,
Avdelingsleder tjenesteutvikling Tore Tagholdt,
Avdelingsleder økonomi og administrasjon Jostein Karlsen

På ledermøtene deltar også:
Elisebet Håland, personalansvarlig.
John Prestegård, markedsansvarlig.
Astrid M. Salvesen, KS/HMS-leder.


Administrerende direktør Kjell Øyvind Pedersen.
Foto: Anne Lise Norheim.