I Time kommune skal hovedvannledningen gå fra sørvest-siden av Fjermestadvatnet ved kommunegrensen til Gjesdal og nordover til Fjermestad der det skal bygges et nytt styringsbasseng. Fra styringsbassenget går hovedvannledningen vestover til Kvernaland der det skal bygges et ventilkammer. Ved Kvernaland går hovedvannledningen ut i Frøylandsvatnet og videre til kommunegrensen til Klepp i Frøylandsvatnet. Fasadetegning til byggene ligger vedlagt.

Hovedvannledningen er vedtatt i reguleringsplan med plan-ID: 0504.00 i Time kommune.

Forventet anleggsperiode for hovedvannledning i Time kommune: mai 2021 – november 2022

Forventet anleggsperiode for Fjermestad ΙΙ styringsbasseng: mai 2021 – november 2022

Forventet anleggsperiode for Kvernaland ventilkammer: august 2021 – august 2022

Fasadetegning - Fjermestad ΙΙ SB (PDF, 252KB)

Fasadetegning - Kvernaland VK (PDF, 183KB)