Forhåndsinformasjon til grunneiere i varslingssonen - Sola (PDF, 681KB)

Høringsdokumenter for Sola

 

Kart:

Sola oversiktskart (JPG, 1MB)

Sola 1 (PDF, 845KB)

Sola 2 (PDF, 3MB)

Sola 3 (PDF, 2MB)

Sola 4 (PDF, 2MB)

Sola 5 (PDF, 901KB)

Sola  (PDF, 1MB)