I Klepp kommune skal hovedvannledningen gå fra kommunegrensen til Time i Frøylandsvatnet og opp på land ved Engjelsvåg. På Engjelsvåg skal Jærbanen krysses i tillegg til at det skal bygges et ventilkammer. Fra Engjelsvåg går hovedvannledningen nordover gjennom Øksnavad og til Lona. På Lona skal det bygges et ventilkammer. Fra Lona går hovedvannledningen ut i Figgjoelva og møter kommunegrensen til Sandnes. Fasadetegning til byggene ligger vedlagt.

Reguleringsplan vedrørende hovedvannledningen (plan-ID: 8220) er under behandling i Klepp kommune. 

Forventet anleggsperiode for hovedvannledning i Klepp kommune: januar 2022 – januar 2023

Forventet anleggsperiode for Engjelsvåg ventilkammer: august 2021 – juli 2022

Forventet anleggsperiode for Lona ventilkammer: juli 2022 – juni 2023

Fasadetegning - Engjelsvåg VK (PDF, 198KB)

Fasadetegning - Lona VK (PDF, 179KB)