I Gjesdal kommune skal hovedvannledningen gå fra Langevatn vannbehandlingsanlegg og videre gjennom sør-vestre del av Edlandsvatnet før den går langs sørvest-siden av Fjermestadvatnet til kommunegrensen til Time. Det skal ikke bygges noen bygg i Gjesdal kommune. 

Hovedvannledningen er vedtatt i reguleringsplan med plan-ID: 201704 i Gjesdal kommune.

Forventet anleggsperiode for hovedvannledning i Gjesdal kommune: april 2021 - oktober 2022.