Pil venstrePil høyreDekor, prikker

Du er her:

Kompostering

IVAR komposteringsanlegg Hogstad i Sandnes kommune er Norges største og et av Europas mest moderne komposteringsanlegg. IVAR eier og driver anlegget, som årlig skal kompostere om lag 28 000 tonn mat- og hageavfall fra de 280 000 innbyggerne i Jærregionen.  Resultatet av prosessen blir mellom 9-10 tusen tonn næringsrik kompost.

Hogstad komposteringsanlegget gir en reduksjon i utslippene av klimagasser tilsvarende de årlige utslippene fra 15-20.000 personbiler. Kompost er en verdifull ressurs. Brukt i jordbruk og private hager gir den jorda tilbake viktige næringsstoffer.
Tidligere ble mat- og hageavfall deponert sammen med annet avfall på avfallplasser. Dette er nå forbudt. Mat- og hageavfall råtner på avfallsplassene og gir store utslipp av klimagassen metan. Mat - og hageavfall bidrar også til forurensende sigevann fra avfallsplassene.

 

På Hogstad produseres 14 000 tonn kompost hvert år

 

Kompostering på Hogstad
Komposteringen starter i de tusen hjem, hvor alt mat- og hageavfall sorteres og legges i den brune avfallsbeholderen. I 2013 ble det levert inn over 28.000 tonn mat- og hageavfall, det vil si 92 kg i gjennomsnitt for hver innbygger i regionen.

 

Forbehandling
På Hogstad veies mat- og hageavfallet og tømmes i et forbehandlingsrom. Der blir matavfallet kvernet og siktet for å fjerne plast og andre fremmedlegemer før det blandes med strukturmateriale. Strukturmaterialet består av kvernede trepaller, rejekt (sikterest) eller hage- og parkavfall. Det er også mulig å tilsette kalk til matavfallet.

 

Kompostering
Selve komposteringen foregår i åtte parallelle betongbinger hvor avfallet vendes og tilføres luft og fuktighet. Ved å tilføre luft og fuktighet legges forholdene til rette for at mikroorganismer bryter ned avfallet. Avfallet omdannes til karbondioksid, vann og ferdig kompost. I prosessen frigis mye varme som dreper smittestoff og ugressfrø. Temperaturen kan komme opp i 50- 60 grader celcius. En vendemaskin rører massen og forflytter den gradvis gjennom bingene. Det tar seks til åtte uker før ferdig kompost kan lastes ut.

 

Etterbehandling og lagring
Siste trinn er å frakte komposten fra komposteringshallen og inn i etterbehandlingshallen. Her siktes komposten for å fjerne plast og fremmedlegemer. Komposten trenger også tid for ettermodning.

 

Luktrensing
Komposteringen frigir en del lukt. Luft fra komposteringsanlegget blir renset i scrubbere og biofilter og ført opp til en 50 meter høy skorstein plassert i fjellsiden bak anlegget. Det tas regelmessige prøver av luktstoffer fra komposteringsanlegget.