Pil venstrePil høyreDekor, prikker

Du er her:

Rennesøy gjenvinningsstasjon

På Hausken på Rennesøy tar vi imot farlig avfall, hvitevarer, EE-avfall og klorparafinerte- og PCB-vinduer som er farlig avfall. For mer informasjon om gjenvinningsstasjonen på Rennesøy, se Rennesøy kommune sine hjemmesider.

PCB-vinduer: Isolerglassvinduer som er produsert i Norge i årene 1965-1975, eller i utlandet fra 1965 – 1979. Årstall står ofte inne i aluminiumslisten inne i vinduet. Ved usikkerhet leveres vinduet som PCB-vindu.

Isolerglassruter produsert etter disse årstall, eller som har stempelet « Thermopane» inne i rammen, er ikke PCB-vinduer.  

Klorparafinerte vinduer: Isolerglassvinduer produsert i tidsperioden 1976-1990 (står eventuelt i aluminiumslisten inne i vinduet), eller vinduer uten årstall, kan inneholde klorparafiner. 

Les mer i IVARs detaljerte avfallsguide.