Pil venstrePil høyreDekor, prikker

Du er her:

IVAR gjenvinningsstasjon Sele

Avfall fra private husholdninger og mindre foretak kan leveres på Sele gjenvinningsstasjon.

NB! Nå skal avfallet leveres i gjennomsiktige avfallssekker. Fra januar 2018 må du betale ett gebyr på 30,-  sekk dersom du leverer sorte sekker.  Les mer om hvorfor her:

Sele har reduserte åpningstider. Sjekk om det er åpent før du kjører.

Gjenvinningsstasjonen ligger ved tidligere Sele avfallsplass på grensa mellom kommunene Klepp og Sola.  Besøksadressen er Kleppvegen 837. Du kommer lettest til stasjonen ved å kjøre riksvei 510, det tar om lag ti minutter fra Sola sentrum.
Fra nord passeres tettstedet Tjelta, og etter to km viser veiskiltet ”Gjenvinningsstasjon” at stasjonen er på høyrea side av riksveien. Fra sør passeres Voll og deretter to avkjørsler til Sele, gjennom bomstasjonen og et par hundre meter videre. Veiskiltet med ”Gjenvinningsstasjon”  viser avkjøring til venstre.

Lurer du på hva som skal kastes hvor på stasjonen? Her finner du en sorteringsguide!

Nye regler for kompost

På grunn av stor etterspørsel innfører vi nå betaling på IVAR sin kompost både på Forus og Sele gjenvinningsstasjon.

Priser:

Liten tilhenger                     kr 100

Stor tilhenger inntil 3 m3     kr 200

Har du behov for mer en 3 m3 ta kontak med Odd-bjørn Dysjaland eller Inge Syvertsen ved avdeling Hogstad på 934 88 582 for nærmere avtale.

Asbest

Nå kan kunder også levere asbest på Sele gjenvinningsstasjon! For privat husholdningskunder er det gratis å levere asbest.

All asbest skal pakkes i to lag byggplast 0,2 mm, eller godkjent Bigbag sekker for asbest (Se bildet). Mer informasjon om håndtering av asbest finner du hos Miljødirektoratet. Asbestpakkene kan legges på palle, avhengig av mengden som ønskes levert. Vi kan hjelpe til med å laste av med truck.

Næringskunder kan ikke levere Asbest på gjenvinningsstasjonene, men må levere det direkte til DIM i Egersund, Svåheia Avfallsplas tlf. 51 46 25 00.

Alt avfall som leveres til gjenvinningsstasjonen skal være sortert. På stasjonen forventes det at avfallet leveres i følgende kategorier:

Papir, papp, plast, isopor, metaller, rent trevirke, impregnert trevirke, tøy/tekstiler, glass- og metallemballasje, bildekk, bilbatterier, farlig avfall (husk original emballasje), hageavfall, stein/grus/jord, hvitevarer, elektrisk avfall og PCB-vinduer.

Når alle de nevnte avfallstypene er levert på rett plass på gjenvinningsstasjonen, kan resten kastes i restavfallet.

Vi kan ta imot lastebiler inntil 3,5 tonn. Traktorer er ikke tillatt.