Pil venstrePil høyreDekor, prikker

Du er her:

Gjenvinning

Kommunene samler inn avfallet fra husholdningene. IVAR har ansvar for en forsvarlig behandling av avfallet gjennom avtaler med gjenvinningsbedrifter. I 2016 kastet husholdningene i IVAR-regionen over 132.000 tonn avfall. Dette er ca. 415 kg for hver innbygger.

Husholdningsavfall
Hver kommune har ansvar for å samle inn avfallet fra husholdningene. Dersom avfallet ditt ikke er hentet eller fakturaen fra kommunen ikke stemmer, må du kontakte din kommune.
 

Hver av oss kastet i snitt ca. 415 kilo avfall i 2016
 

IVAR har ansvar for å ta imot avfallet fra kommunenes innsamlingsordning og sørge for en forsvarlig og miljøvennlig behandling. IVAR driver også gjenvinningsstasjonene på Forus og Sele. Der kan private husholdninger levere sortert avfall som ikke passer å levere i kommunens innsamlingstilbud.

Næringsavfall
Hver enkelt bedrift har ansvar for at avfallet fra bedriften håndteres på en forsvarlig og miljøvennlig måte. De fleste bedrifter bruker containerselskaper til innsamling av avfallet. Noen mindre bedrifter velger selv å transportere sitt avfall til behandling. Gjenvinningsstasjonene til IVAR tar ikke imot større avfall fra næringslivet. Dette avfallet må derfor enten sorteres eller leveres til sorteringsanleggene i regionen. Sortert avfall fra næring kan leveres på gjenvinningsstasjonene fra mindre kjøretøy.