Pil venstrePil høyreDekor, prikker

Du er her:

Forus energigjenvinning

Forus Energigjenvinning er ei miljøbedrift som gjenvinner energi fra avfall.

Forus energigjenvinning har to forbrenningslinjer som samlet har en kapasitet på 110 000 tonn avfall i året. IVAR er den største enkeltleverandøren av avfall.

Forus energigjenvinning KS (linje 1) eies av IVAR IKS (44,5%), Lyse Neo AS (44,5%) og Westco AS (11 %). Anlegget har en kapasitet på 45 000 tonn i året, og har vært i drift siden 2002.


Forus energigjenvinning 2 AS (linje 2) har 100 prosent offentlig eierskap. Eierne er IVAR IKS (43%) og Lyse Neo AS (43%). Ryfylke miljøverk IKS, Dalane miljøverk IKS, IRS miljø IKS i Flekkefjord og Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal AS eier 3,5 % hver. Anlegget har en kapasitet på 65 000 tonn avfall i året og har vært i drift siden 2012.

 

 

Den miljøvennlige energien brukes av bedrifter og husholdninger i nærområdet.

 

 

Anlegget drives døgnkontinuerlig, og tar imot og sluttbehandler restavfall fra husholdninger og næringlivet i regionen. Avfallet leveres hovedsakelig fra IVAR og næringslivet i regionen.

 

Hvordan virker et forbrenningsanlegg?

Forbrenningsanlegget til Forus Energigjenvinning har vært i drift siden 2002, og driftes 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Anlegget har kapasitet til å forbrenne omlag 110.000 tonn avfall per år.

Energi kan aldri oppstå eller forsvinne – den kan bare gå over fra en form til en annen. Hos Forus Energigjenvinning produseres strøm og fjernvarme gjennom forbrenning av avfall.

Første steg er avfall som samles inn fra husholdninger og næringsliv og som kjøres med renovasjonsbiler til anlegget hvor det forbehandles og lagres innendørs.

Avfallet forbehandles gjennom fjerning av metall og kverning, før det energigjenvinnes i en høyteknologisk forbrenningsovn. Forebrenningen skjer ved rundt 1000º Celsius og gir veldig lave utslipp. Energien som produseres selges til Lyse, som har bygget rørnett for distribusjon av energi (fjernvarme). Lyse distribuerer og selger denne miljøvennlige energien til bedrifter og husholdninger i Forus-området og i Jåttåvågen.

Les mer om Forus energigjenvinningpå deres egen nettside.