Pil venstrePil høyreDekor, prikker

Du er her:

Fakturainformasjon

IVAR IKS sine leverandører skal sende elektroniske fakturaer, i formatet EHF og til vår elektroniske postkasse registrert i det nasjonale adresseregisteret ELMA. 

IVAR IKS er registrert med sitt organisasjonsnummer 871 035 032.

 

Fakturaadresser

Alle fakturaer skal sendes elektronisk til følgende adresse: 9908:871035032.

Informasjon om elektronisk faktura til IVAR IKS.

Viser til pressemelding fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet av 19.3.2013. Her fremgår det at regjeringen pålegger landets kommuner å kunne ta imot elektroniske fakturaer på standardformatet EHF, og leverandørene på sin side blir pålagt å sende elektroniske fakturaer på samme formatet. Kravet ble gjeldene fra 1. januar 2015.