Pil venstrePil høyreDekor, prikker

Du er her:

Styremøter 2014

Her finner du innkallinger med sakspapirer til styre- og representantskapsmøter i IVAR. Innkallingene publiseres normalt fire til sju dager før møtedato. Protokoll fra møtene blir godkjent i påfølgende møte og ligger derfor i den neste innkallingen. Rene orienteringssaker og saker som er unntatt offentlighet publiseres ikke.