Sentralrenseanlegget Nord-Jæren i Mekjarvik tar imot besøk fra skoleklasser fra 8.trinn og oppover, lag og foreninger. Antall besøkende: 15 personer pr gruppe. Er dere flere enn 15 må dere dele gruppen i to. Varighet ca 1, 5 timer.