Ønsker du å lære mer om bioenergi/biogass anbefaler vi at du kontakter Vitengarden som har tilpasset opplegg for flere alderstrinn. Ønsker du å besøke IVAR gjenvinningsstasjon Forus send forespørsel til Driftssjef her.