Ønsker du å lære mer om bioenergi/biogass anbefaler vi at du kontakter Vitengarden som har tilpasset opplegg for flere alderstrinn.