Pil venstrePil høyreDekor, prikker

Du er her:

Avfall fra næring

Farlig avfall

Bedrifter og næringsliv har selv ansvar for at avfallet blir forsvarlig håndtert. Kommunene er generelt ikke pålagt å etablere mottak for avfall fra næringslivet.

Bedrifter og næring kan levere farlig avfall direkte til følgende godkjente mottak:

  • SAR (Tananger).
  • Henriksen Oljetransport (Stavanger).
  • Ragn-Sells (Randaberg).
  • Norsk Gjenvinning (Stavanger).
  • Stene Renovasjon (Sandnes).
  • Franzefoss Gjenvinning AS (Tananger).

Bedriften må deklarere leveransen hos mottaker og betaler for behandling hos mottaker.

EE-avfall (Elektrisk og elektronisk avfall)
RENAS er en bransjeorganisasjon som gjenvinner EE-avfall fra næring. IVAR har gjort avtale med RENAS at gjenvinningsstasjonene skal ta imot EE-avfall fra næring gratis. Forutsetningen er at leverandør sorterer EE-avfallet som anvist på gjenvinningsstasjonen.

Bedrifter med større mengder EE-avfall bør kontakte RENAS for eget leveringsopplegg.

Gjenvinningsstasjoner
IVAR har bestemt at mindre mengder avfall fra næring kan leveres på gjenvinningsstasjonene. Forutsetningen er at leverandør sorterer avfallet som anvist. Næring må betale hva det koster å behandle avfallet. Prisliste finnes her.

Private husholdninger kan levere til lavere pris fordi en del av renovasjonsavgiften som betales til kommunene, brukes til å drifte gjenvinningsstasjonene. Næring betaler ikke renovasjonsavgift til kommunen og må derfor betale full pris ved levering.