Søknadsfristen for årets lærlinginntak er utløpt. Følg gjerne med neste år for nye utlysninger, søknadsfristen er 1. mars hvert år. 

IVAR er et interkommunalt selskap som eies av 12 kommuner i Rogaland. Vi sørger for rent drikkevann i springen, vi renser regionens avløpsvann og vi håndterer avfall fra over 340.000 innbyggere. Vår visjon er et samfunn der ingenting går til spille. Vil du være med på laget og bli lærling hos oss?

Her forteller noen av lærlingene hos oss i dag om hvordan det er å jobbe i IVAR. Alle våre utlyste stillinger finner du her. 

Vann: Hva skulle vi gjort uten rent vann i springen?

Johannes og Espen er begge lærlinger på vannbehandlingsanlegget til IVAR. Langevatn er ett av Norges største vannbehandlingsanlegg, og forsyner hele ni kommuner med rent vann i springen.

- Jeg søkte i IVAR fordi det er en spennende plass, og det har vist seg å stemme. Her er det utfordrende og varierte oppgaver, og vi får være med på mye forskjellig, forteller Espen Løland, som snart har vært to år i IVAR.

Dagene er varierte på et stort anlegg som Langevatn; vannprøver skal tas, instrumenter skal kalibreres, noe utstyr skal ut av drift og annet skal inn i drift. Begge lærlingene på Langevatn er sikre på at det brede spekteret av oppgaver vil gjøre dem godt rustet til arbeidslivet videre etter fagbrevet er i boks.

- I tillegg er det utrolig bra miljø her. Som lærling blir man tatt godt imot, og man er en del av hele teamet. Alle arbeidsplasser liker jo å si at de har et kjekt miljø, men i IVAR er det virkelig sant, sier Johannes Myrén, som startet lærlingetiden i fjor høst.

Ingen tvil om at lærlingene er med å gjøre en viktig jobb. For hva skulle vi gjort uten rent vann i springen

Avløpsrensing: Utrolig viktig for miljø og hav

Innen avløp søker vi to lærlinger innen kjemi- og prosessfag.

IVARs sentralrenseanlegg på Nord-Jæren, ofte forkortet SNJ, er et av landets mest avanserte renseanlegg, og ligger i Randaberg kommune. Anlegget renser avløpsvann fra 300.000 innbyggere, og sørger for at vannet som slippes ut er rent og ikke utgjør en fare for livet i havet eller oss mennesker.

Ella Victoria Berglund Erdmann er en av lærlingene i Mekjarvik. Hun har selv gått kjemi- og prosessfag på videregående: 

- En arbeidshverdag på sentralrenseanlegget er variert, det er lærerikt og alltid mye å gjøre her. 

På anlegget er det vedlikeholdsarbeid på pumper og utstyr, vannprøver og større jobber som å tømme bassenger og mye mer som skjer i løpet av en arbeidsuke.

- Avløpsbransjen gjør en viktig jobb for regionen, og det er kjekt å få bidra inn i det arbeidet. Og å jobbe på renseanlegg er mye mer enn å bare skille ut det du spyler ned i do, forteller Ella.

Renovasjon: Mye verdi i søppel

Innen renovasjonstjenester drifter IVAR anlegg flere steder. Det største anlegget er gjenvinningsstasjonen på Forus, hvor også gjenbruksbutikken Bruktbuå ligger. På stasjonen er Håkon Gingstad Pedersen lærling innen gjenvinningsfaget.

- Gjenvinningsfaget er veldig spennende, og her på stasjonen er det varierte dager. Det er et fag i utvikling, og som lærling i IVAR får jeg være med påvirke. På stasjonen tar vi stadig nye initiativ for å materialgjenvinne bedre. Det er kjekt å være med på å sikre at verdier får nytt liv., sier Håkon om arbeidshverdagen på gjenvinningsstasjonen.

Grødaland: Vi produserer biogass av ditt matavfall

Vårt biogass- og renseanlegg på Grødaland er ikke bare et viktig renseanlegg for avløpsvann. På Grødaland mottar vi i tillegg regionens bioavfall, hvor vi produserer biogass. Biogassen kan brukes som miljøvennlig drivstoff på biler, og anlegget er et godt eksempel på det vi i IVAR skal gjøre: Ikke la viktige ressurser gå til spille. Her har vi også to utlyste læreplasser, en som industrimekaniker og en innen kjemi- og prosessfag. Mer informasjon om Grødaland finner du her. 

Årets utlyste læreplasser

IVAR har i år totalt fem ledige læreplasser:  

  • Lærling i kjemi- og prosessfag på Langevatn
  • Lærlinger i kjemi- og prosessfag på sentralrenseanlegget Nord-Jæren – to stillinger
  • Lærling i kjemi- og prosessfag på biogass- og renseanlegget på Grødaland
  • Lærling i industrimekanikerfaget ved biogass- og renseanlegget på Grødaland

Alle stillingsutlysningene finner du samlet her. 

Hvis du ønsker mer informasjon om hva vi holder på med, finner du mye ved å søke opp mer informasjon om anleggene her på våre nettsider. Søknadsfrist for alle stillingene er 1. mars.