IVAR IKS ber innstendig om at folk ikke bruker toalettet som en søppelbøtte. Søppel i avløpet kan føre til driftsproblemer og driftsstans, noe som gjør at samfunnskritisk personell må brukes på unødvendig reparasjonsarbeid. 

Hygiene er svært viktig for å forhindre smitte av koronaviruset, og kommunene merker tydelig økt bruk av engangskluter. Problemet er at mange av disse havner i do, i stedet for i restavfallet. Det samme gjelder filler, q-tips og annet søppel. Søppelet vikler seg inn i pumpene og skaper store driftsproblemer for både kommunene og IVAR. 

Når pumpene stopper opp eller får problemer, må ansatte med samfunnskritiske funksjoner tilbringe mye tid i miljøer med økt smittefare. Det er veldig uheldig.

Vi ber derfor om at du etterlever denne regelen: Kun tre ting skal i do, dopapir er den ene. 

Om koronasmitte i avføring

Hovedsmitteveien for koronaviruset er dråpesmitte og kontaktsmitte, med andre ord smitte direkte mellom mennesker. Korona smitter i svært liten grad fra avføring. Andre virus, som norovirus, har dette som hovedsmittevei. Noen av de smittede vil skille ut koronavirus med avføringen slik at det kan forekomme koronavirus i avløpsvannet, men risikoen for å bli smittet er lav.

Koronavirus er ikke mer bestandig i miljøet eller mer resistent overfor renseprosesser enn andre sykdomsfremkallende virus. Risikoen for å bli syk gjennom kontakt med avløpsvann er hovedsakelig knyttet til avløpsvannets innhold av andre sykdomsfremkallende bakterier, virus og parasitter.

De viktigste tiltakene er å sørge for god hygiene og smitteforebygging. 

Viktige doregler

Dovett-reglene gjelder alltid, men er ekstra viktige nå, når vi alle bør holde oss så friske som mulig:

  • Hvis mulig bør syke personer i husstanden bruke eget toalett.
  • Vask toalettene med vanlige rengjøringsmidler ofte. Bruk hansker.
  • Lukk lokket før du skyller ned.
  • Vaske hendene, grundig og lenge med såpe og vann.
  • Vask håndvask og blandebatteriet ofte med vanlige rengjøringsmidler.
  • OG: Ikke kast rusk og rask i do, der selv små gjenstander kan lage store problemer.

 

Last ned "Don`t DO it"

Har du lyst til å prøve et skikkelig drittspill?

Don`t DO it er en kampanje som skal redusere mengden søppel som kommer inn i avløpsrenseanleggene til IVAR IKS.

En del av kampanjen er et spill som kan lastes ned på mobilen. Den enkleste måten å finne spillet på, er å gå inn på http://dontdoit.ivar.no/ med telefonen og laste det ned derfra. Du kan også søke etter "Don`t DO it" i App Store eller Google Play. 

dont do it