Sandnes kommune, IVAR IKS og Stavanger kommune er på jakt etter deg som være med på å løfte kompetansen i vannbransjen.


Du vil tilbringe 8 måneder i hver vertsbedrift hvor du vil få en unik mulighet til å skaffe deg bred kompetanse innen mange forskjellige områder. Vi garanterer høy faglig kompetanse, veldig kjekke kollegaer og spennende oppgaver du vil være med på å løse.

Trainee programmet er i regi av Norsk Vann. Som trainee i traineeVANN vil du tidlig i arbeidslivet få en unik og bred innsikt i en samfunnskritisk bransje. Gjennom å jobbe tre forskjellige virksomheter, vil du få innsyn i de ulike utfordringene og de forskjellige rollene i vannbransjen. 

Parallelt med traineeløpet deltar du på et kompetanseprogram i regi av Norsk vann, sammen med de andre traineene i ordningen.

Les hva tidligere traineer tenker om programmet traineeVANN 

Arbeidsoppgaver

Kommunene og IVAR IKS jobber med kompleks og kritisk infrastruktur, løser utfordringer knyttet til klimaendringene, forvalter og planlegger vann og miljøtekniske prosjekter. Som trainee vil du kunne arbeide med mange forskjellige oppgaver. Det avhenger av din bakgrunn og bedriftenes behov ved tiltredelse. 

•    Drift av prosessanlegg vann:
-    Råvannskilder, overflatevann og borebrønner
-    Vannbehandlingsanlegg, biofiltrering, membranfilter og UV anlegg 
-    Transportanlegg til kommunale distribusjonsnett  
•    Drift av kommunale vann- og avløpsanlegg
•    Modellering av vann- og avløpsledninger
•    Overvannshåndtering: 
-    Blågrønne løsninger og modellering 
•    Lekkasjeleting 
•    Prosjektering av VA-anlegg
•    Prosjekt-/byggeledelse 
•    Planarbeid
•    Kontroll av tekniske planer 
•    Myndighetsutøvelse 
•    Påslippskontroll industriavløp
•    Kontakt med abonnenter
•    Datainnsamling/datavarehus 
•    Klimaregnskap 
•    Drift av prosessanlegg avløp:
-    Renseanlegg, biologisk/kjemisk og mekaniske anlegg
-    Slambehandlingsanlegg og gjødselfabrikk
-    Biogassanlegg 
-    Utslipp-/resipientundersøkelser

Søknadsfrist: 30.november 2021. Du søker på stillingen via Norsk vann.