Pil venstrePil høyreDekor, prikker

Du er her:

Vi har fulgt returpapiret til Kina

Returpapiret som blir samlet inn i vårt distrikt blir fraktet på båter til Hong Kong, der det kjøpes og resirkuleres av kinesiske papir- og kartongfabrikker. IVAR har besøkt fabrikkene og sett hele prosessen fram til ferdig kartong.
 

I snitt leverte hver innbygger i distriktet vårt 66 kilo papp, papir og drikkekartong til resirkulering i løpet av 2011. Dette er en ressurs, og det er penger å spare på å lage nye produkter framfor å brenne eller grave ned alt papiret og pappen. Fabrikkene i Kina som vi selger til, har returpapir som sitt eneste råstoff og bruker ikke ny cellulose i produksjonen.

Stavanger Aftenbaldet fra 3. august  2011 er fotografert på havna i Hong Kong i slutten av oktober samme år.

I høst reiste Thore Jan Vistnes fra IVAR til Hong Kong for å inspisere papirmottaket og fabrikkene. Turen var arrangert av Norsk Gjenvinning, og to ansatte fra gjenvinningsselskapet var også med.

I Hong Kong blir returpapiret lastet av containerskipene som har fraktet det østover. Det blir tatt om bord i elvebåter, så, trasporterer det videre til fabrikkene. Hver elvebåt har kapasitet til 24 containere, 600 tonn. Det var stor aktivitet på kaia, med omlasting av papir- og pappcontainere fra mange steder i Europa.

På havna er det også muligheter for sortere returpapiret etter kvalitet. Det er ikke nødvendig med papiret som IVAR samler inn, det blir levert direkte til fabrikk i Guangdong-provinsen.

Fabrikken som tar imot papiret fra IVAR-kommunene er 30 år gammel og tar imot 300 000 tonn i året. De produserer årlig 120 000 tonn av en tynn kartongpapp. Fabrikken er 100 prosent statseid og rapporterer til myndighetene. Med sine 30 år er den umoderne, men hadde godt reinhold og arbeiderne hadde greie arbeidsoppgaver. Myndighetene stiller strenge krav til utslipp til luft og vann. Det ble lagt stor vekt på kvalitetskontroll av det ferdige produktet, og fabrikken hadde et velutstyrt laboratorium.